Melioracja

Szeroko pojęta melioracja

Zajmujemy się szeroko pojętą melioracją oraz odwadnianiem obiektów. Oprócz melioracji zabudowy miejskiej, takiej jak budynki oraz drogi, to również pola, sady i farmy.

Mapy melioracyjne

Przygotowujemy mapy melioracyjne oraz dokumentacje i niezbędne pozwolenia pod zleconą inwestycje.

Melioracja sadów i pól

Melioracja pól upranych, aby polepszyć zdolności produkcyjne gleby. Dodatkowo posiadamy doświadczenie w melioracji sadów oraz farm.

POBIERAMY SIĘ! TOMEK & AGNIESZKA 19.08.2022. (19)

Mielioracja budynków

Zajmujemy się całą infrastrukturą, naprawą, osuszaniem oraz melioracją.

POBIERAMY SIĘ! TOMEK & AGNIESZKA 19.08.2022. (20)

Melioracja dróg

Melioracja dróg, chodników, koryt, przepławek, mostków oraz szeroko pojętej infrastruktury wodnej.